39,611 Reputation

20 today
+20 2 mins ago upvote
40 yesterday
+20 21:25 upvote
+10 11:45 upvote
+10 08:10 upvote
70 2 days ago
90 Apr 16
140 Apr 15
200 Apr 14
10 Apr 13
-240 Apr 12
10 Apr 11
20 Apr 10
-700 Apr 9
90 Apr 8
-430 Apr 7
150 Apr 6
-1090 Apr 5
20 Apr 4
10 Apr 3
60 Apr 2
-630 Apr 1
200 Mar 31
210 Mar 30
10 Mar 29
-350 Mar 28
10 Mar 27
-210 Mar 26
120 Mar 25
110 Mar 24
215 Mar 23
-200 Mar 21
60 Mar 19