46,901 Reputation

40 today
180 yesterday
40 2 days ago
+10 22:56 upvote
+10 13:14 upvote
+10 09:43 upvote
+10 06:46 upvote
200 Jul 21
200 Jul 20
20 Jul 19
40 Jul 17
160 Jul 16
100 Jul 15
50 Jul 14
200 Jul 13
120 Jul 12
10 Jul 11
10 Jul 10
180 Jul 9
40 Jul 8
100 Jul 7
140 Jul 6
200 Jul 5
10 Jul 4
10 Jul 3
70 Jul 1
100 Jun 30
190 Jun 29
10 Jun 28
30 Jun 27
10 Jun 26
20 Jun 25
130 Jun 24
200 Jun 23