23,586 Reputation

10 Nov 29
+10 10:23 upvote
-20 Nov 28
-20 21:02 removed
10 Nov 22
10 Nov 19
10 Nov 16
10 Nov 15
10 Nov 12
-10 Oct 14
10 Oct 12
10 Oct 11
10 Oct 9
10 Oct 4
-10 Oct 3
10 Oct 1
10 Sep 25
10 Sep 18
10 Sep 7
10 Sep 6
20 Sep 5
30 Sep 4
10 Sep 1
10 Aug 8
10 Aug 7
10 Aug 6
10 Aug 5
10 Aug 2
10 Jul 31
40 Jul 30
20 Jul 29
10 Jul 25